zjzjzj福利音频

学院二级机构

zjzjzj福利音频 >> 学院概况 >> 机构设置

学院二级机构

                                                                                                           

机构名称 职务 姓名 联系方式
化学化工系 主任 陆群 luqun1125@126. com
副主任 王萃娟 ejuan6046@163.com
系党支部书记 王毅 yw@cdymq.cn
生物工程系 主任 王枢 wone_su@163. com
副主任 孟涛 taomeng@cdymq.cn
党支部书记 黄新河 Xinhehuang@cdymq.cn
药学系 主任 万军 yzhiy@swjtu. cn
副主任 黄帅 jianghz10@sina. com
系党支部书记 王宁宇 scuwny059@163.com
实验中心 主任 张纯姑 fy19620511@sina. com
副主任 单连海 yyren82@163.com
副主任 熊雄 xiongxbear@163.com
党支部书记 郭婷 tt-g-19@163.com
办公室 办公室主任 陈琳 swxbgs@cdymq.cn
学生工作组副组长/办公室副主任 高鹏 gaopeng1962@foxmail.com